Qung trng H Ch Minh Moskva - Cng trnh c o ca tnh hu ngh Vit - Nga

16:13 19/05/2020

Bt c ai n thm qung trng mang tn Ch tch H Ch Minh th Moskva ca Lin bang Nga u b cun ht v c n tng su sc vi bc ph iu hnh nh Bc H v dng ch khc cu ni ni ting ca Ngi c dch sang ting Nga: Khng c g qu hn c lp t do.

ó là tác phm iêu khc ca ha s Nhân dân, Vin s Vin hàn lâm M thut Liên Xô Vladimir Efimovich Tsigal. Ông là tác gi ca nhiu tng ài các thành ph ln ca nc Nga nh Matxcva, Novorosisk, Saint- Peteburg và nhiu công trình iêu khc khác c, Áo, Nht Bn, Ajecbaijan.

Theo t liu ca Bo tàng H Chí Minh, ý tng và cu trúc ca tác phm iêu khc này rt c áo, không ging vi nhng tng ài khác. Bc chân dung Ch tch H Chí Minh ang mm ci, c khc ni trên tm ng hình tròn khng l, cùng hình tng chàng trai Vit Nam ang t th chun b bt dy và phía sau là cây tre - hình nh thân thuc i vi tt c ngi Vit, ã c bit ti Nga và nhiu ngi dân th ô Moskva.

L ón Ch tch H Chí Minh sân bay Novosibirsk, ngày 10/7/1955, m u chuyn thm hu ngh chính thc Liên Xô. nh: T liu/TTXVN phát

Vòng tròn là hình tng mt tri ca Vit Nam, tim n m c v mt nc Vit Nam vi tng lai ti sáng. Phía sau là hai cây tre un cong, dng nh chúng ang c gng gng mình chng chi vi bão táp. Cây tre là loài cây c trng ca Vit Nam, nó có th b un cong, nhng khó b b gãy, ging nh ý chí và sc mnh Vit Nam. Chàng trai Vit Nam trong tác phm là mt chàng trai khe mnh, ang trong t th chun b xut phát trên con ng hng ti tng lai, nh mun nói Vit Nam ang vn mình i lên xây dng tng lai no m trong hòa bình.

Có th nói, mi chi tit c nhà iêu khc Tsigal th hin trên bc phù iêu H Chí Minh u mang ý ngha sâu sc, xut phát t s hiu bit, t tm lòng ngng m ca tác gi i vi Ch tch H Chí Minh, vi lch s, t nc và con ngi Vit Nam. Tác phm này là kt qu lao ng sáng to nhiu nm ca ông. T lúc p lý tng, n lúc bt tay phác tho d án u tiên, sau ó li hoàn thin d án ln th hai vi nhng cm xúc mi, nhng nhn thc mi sau khi tác gi ln u tiên n thm Vit Nam vào nm 1985.

Tng th ký Hi hu ngh Vit-Nga, Tng Biên tp Tp chí Bch Dng Nguyn ng Phát là mt trong nhng nhân chng chng kin lch s công trình nhiu ý ngha này. Trao i vi phóng viên TTXVN, ông cho bit, Tng ài Ch tch H Chí Minh và Qung trng H Chí Minh th ô Moskva c lên k hoch xây dng t trc nhng c khánh thành cui thi Liên Xô, tc là khi Liên bang Xô-vit và ng Cng sn Liên Xô ã lâm vào khng hong trm trng, ri ng b gii th, Liên Xô tan rã.

Th tng Nguyn Xuân Phúc cùng các thành viên oàn i biu cp cao Vit Nam chp nh lu nim trc Tng ài Ch tch H Chí Minh Th ô Moskva trong chuyn thm chính thc Liên bang Nga tháng 5-2019. nh: TTXVN

“Quá trình xây dng tng ài Ch tch H Chí Minh ã gp nhiu khó khn thi k Liên Xô sp sp . Tôi rt nh chuyn này vì nhng nm ó tôi là phóng viên TTXVN thng trú Liên Xô. ã có nhng cuc biu tình ca lc lng gi là “dân ch mi” Liên Xô lúc ó phn i xây dng tng ài Ch tch H Chí Minh. Nhng nhng ngi cng sn chân chính Moskva, Liên Xô và nhng ngi bn ca Vit Nam ã kiên quyt ngn chn mi toan tính ca lc lng “dân ch mi” ó và Tng ài ã c khánh thành trang trng” – nhà báo Nguyn ng Phát nh li.

Theo ông, sau khi Liên Xô tan rã, nc Nga c lp thì cng ã có nhng thi im lc lng cc oan, t xng là “dân ch”, ã phn i, òi không c t tên qung trng H Chí Minh và không c tng ài Ngi. Song, h là s ít. Lc lng cánh t Nga, nhng ngi yêu nc Nga, nhng ngi bn ca Vit Nam, nhng ngi quý trng tình hu ngh truyn thng gia Vit Nam và Nga, ã bo v Qung trng, bo v Tng ài Ch tch H Chí Minh, làm tht bi hoàn toàn nhng mu toan ca lc lng cc oan ó.

Tng th ký Hi hu ngh Vit-Nga khng nh: “Ch tch H Chí Minh là ngi cng sn Vit Nam u tiên, ã sm tip thu ch ngha Lê-nin, ng h và i theo Cách mng Tháng Mi, a ng ta và Cách mng nc ta i theo con ng ca Lê-nin. Vit Nam và Liên Xô ã gn bó vi nhau, là ng minh ca nhau. Cho nên, Ch tch H Chí Minh c vinh danh Liên Xô, trên quê hng Lê-nin, quê hng Cách mng Tháng Mi là iu d hiu”.

Trên tinh thn ó, lãnh o Hi hu ngh Vit-Nga khng nh Qung trng H Chí Minh và Tng ài Ngi Moskva là biu tng v tình hu ngh quý báu Vit-Xô/Vit-Nga, là mt du son gn kt truyn thng vi hin ti, ng thi cng có ý ngha hng ti tng lai ca mi quan h Vit-Nga ngày càng phát trin.

K t ngày 19/5/1990 khi tng ài H Chí Minh ca nhà iêu khc V.Tsigal Moskva c khánh thành, Qung trng H Chí Minh ã tr thành a ch gn gi và thân quen i vi nhng ngi Vit Nam ang sng và làm vic nc Nga. Ni ây còn là im n a thích ca nhiu ngi dân th ô Nga. Mc dù thành ph Moskva ang trong giai on giãn cách xã hi, mi bui chiu ngi dân sng khu vc xung quanh qung trng vn ti ây i do và tn hng không gian yên bình ti ây.

Anh Aleksandr Zhurnin – ngi dân Moskva chia s: “Mt bc tng rt khác bit v mt b cc cng nh ý tng ca tác gi iêu khc. Mt gii pháp ht sc c áo! Bc tng khc ha rõ nét chân dung mt nhà lãnh o cng sn thông thái và luôn dành suy t, tình cm cho ngi ngi dân ca mình”.

Theo anh, qung trng H Chí Minh là im n thú v cho nhng ngi yêu thích các di tích và a khám phá nhng iu mi l.

Ch Olga Ivanovna – mt ngi dân sng gn ga tàu in ngm Akademicheskaya, nói: “Ngày nào tôi cng i làm qua ni này. Tng ài này rt khác bit, luôn thu hút s chú ý ca mi ngi. Ni này luôn c bo v và chm sóc chu áo”.

Ngoài ra, trên trang din àn du lch Tripadvisor.ru có nhiu ý kin ánh giá tích cc v im n qung trng H Chí Minh.

Thành viên Andrey Z., chia s: “i vi tôi, tên H Chí Minh gn lin vi cuc u tranh ca nhân dân Vit Nam vì nn c lp ca mình. Khi là sinh viên trng i hc Y thành ph Voronezh, tôi hc cùng vi nhiu bn hc ngi Vit Nam. H tng tham gia chin tranh, b thng và sau ó c c i hc Liên Xô. H k vi tôi nhiu iu tuyt vi v v lãnh o ca h cng nh nhng phm cht cao quý ca ông y. H rt yêu quý v lãnh t ca mình”.

Qung trng H Chí Minh ti Moskva còn là tài làm vn i vi các hc sinh trung hc ca th ô Nga. Trên cng thông tin in t ca thành ph Moskva (mos.ru) chúng tôi bt gp bài vit ca em Maria Evghenievna - hc sinh lp 7, trng ph thông s 199, qun Akademichesky.

Trong bài vn vi tiêu “Qung trng H Chí Minh”, em Maria Evghenievna mô t ch tit v Qung trng H Chí Minh. Ti ây có tng ài Ch tch H Chí Minh c làm bng ng t trên nn á hoa cng rt c áo. Thit k tng ài rt n tng. ó là hình nh mt nam thanh niên ang vn mình dy và hng mt nhìn v phía mt tri. chính gia hình tròn tng trng cho Mt tri là hình nh iêu khc gng mt Ch tch H Chí Minh. mt sau có hình nh loài hoa c trng ca vùng nhit i và hai cây tre. phía di chân tng có khc dòng ch là li nói ca Ch tch H Chí Minh: “Không có gì quý hn c lp t do.

Maria Evghenievna vit: “Mi ngi dân Moskva có cm nhn và ánh giá khác nhau v tng ài này. Thm chí có ngi ví von so sánh hình tròn trên tng ài vi hình nh ca chic a bay. Nhng, i vi nhng ngi bn ca Vit Nam – các chuyên gia quân s Liên Xô, ni ây là a im gp g c bit ý ngha. Hàng nm, vào ngày 19/5, lúc 10 gi sáng, h cùng nhau tp trung ây không cn phi thông báo và tng nh v Ch tch H Chí Minh”.

Trong bài vit Maria Evghenievna cho bit Qung trng H Chí Minh vi v trí rng rãi, thoáng ãng, là ni din ra nhiu hot ng k nim quan trng ca qun Akademichesky: t hòa nhc nm mi n các hot ng tri ân các cu chin binh ca Chin tranh v quc v i.

Gn 40 nm ã trôi qua k t khi công trình tng ài Ch tch H Chí Minh và qung trng mang tên Ngi c khi công xây dng và hoàn thành trong nhiu nm. Ngày nay, ây là mt trong nhng công trình quy mô nht và n tng nht v Ch tch H Chí Minh ti Liên bang Nga, là biu tng ca tình hu ngh gia hai dân tc, hai t nc, nim t hào ca mi ngi Vit Nam ang sng, hc tp và làm vic ti x s Bch dng./.

Theo TTXVN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha