Sn ti phm trn tri

15:45 29/01/2019

Sinh ra mt vng qu ngho nhng g c ch v hc gii cc mn t nhin, nht l cng ngh thng tin. Thot ly gia nh, g tr thnh gio vin chuyn ngnh ny ti mt trung tm dy ngh. Song vi g, dy hc ch l vic nh, thi gian cn li l ti ngy m my vi tnh cm u tm hiu cc tnh nng tin tin nht...
nh minh ha

ang cái tui thích khám phá, không gian mng ã m ra cho gã c mt tri m c. Nhng tht áng tic, m c y li dn gã lc li vào con ng bt lng, a dua theo k xu li dng mng vin thông, mng internet chim ot tài sn ca ngi khác.

Bt chc th on ca bn ti phm lân la làm quen, to c thân thin vi các nn nhân qua s ph cp ca mng xã hi Facebook, Zalo, Viber, Messenger…, gã tr thành mt hacker chính hiu xâm nhp vào các tài khon cá nhân la o.

T nhng thông tin riêng t, nhng hình nh, bí mt khác ca b hi, gã ã xía nhng nhát âm him ác, “im huyt” tng ngi khin h rm rp nghe theo. Có th nói, các nn nhân ca gã ri u khp c nc…

iu áng nói, ngn y v xy ra nhng cha mt ln gã b lc lng chc nng thp c. Khoái chí bi nhng cú ra tay ngon mc ca mt tên ti phm o, giu mt, giu mi hình tích, gã thc s là mt loi phù thy thi hin i li dng không gian mng “i mây, v gió”.

Càng khoái chí hn, khi gn ây mt s “ng nghip” b lc lng công an bn rng, gã bu môi chê bn này h, bn kia kém nên mi b l ty… Hành tung ma quái, qu quyt. Tung tích giu kín. Nhng ln “vi tay” ra Hi Phòng này, Xuân Trc, sinh 1994, thôn Bích Khê, xã Triu Long, huyn Triu Phong, tnh Qung Tr, bit mình b phát hin thì ã quá mun.

Vn vi phng thc hack vào Facebook ca ngi khác, Trc ã dùng nick Facebook vi tên “ Phc” và tìm c mt khu tài khon Facebook “Lan D” ca bà D Th Lan, sinh 1966, Vit kiu thng trú ti Canada. Bà Lan có quen hai bà Nguyn Th Tuyt Mai, sinh 1965, 74/231 Vn Cao, phng ng Giang, qun Hi An và V Th Tú Oanh, sinh 1976, 12/133 Hai Bà Trng, phng An Biên, qun Lê Chân.

Dùng tài khon “Lan D”, gã tìm bà Mai và bà Oanh, nhn tin vi ni dung “nh gi tin mua hàng cho con” vào tài khon ngân hàng s 109868858066, ti Ngân hàng VietinBank mang tên Bùi Trn Công Anh. Tài khon này, Trc mn ca Trng Vn Lng, sinh 1995, 74 Nguyn Th Lý, phng 2, th xã Qung Tr, tnh Qung Tr.

Cho là ngi quen (do bà D Th Lan) nhn tin nên bà Oanh ã gi 20 triu ng theo yêu cu. Sau ó, Trc nh Lng rút s tin trên giao li cho gã. Còn bà Mai không kp gi tin thì gã hng dn bà chuyn khon 2 ln tng s tin 50 triu ng vào h thng liên kt chuyn tin ca Công ty Th gii di ng và Viettel. Trc còn bàn bc vi Trn Phúc Hi Linh, sinh 1986, khu ph 6, phng 3, th xã Qung Tr là s s dng tên ca Nguyn c Lch, sinh 1994, thôn Tân Th, xã Triu Ái, huyn Triu Phong, tnh Qung Tr nhn tin.

Lch ã n ca hàng Viettel ti a ch 159 Trn Hng o, th xã Qung Tr, nhn s tin trên v chia nhau n tiêu. Bit b siêu la móc túi, các nn nhân ã n c quan công an trình báo.

“ây không phi là ln u tiên chúng tôi tip nhn nhng v án kiu này. T 2016 n quý I-2018, ti Hi Phòng ã xy ra 34 v k xu gây án vi tng s tin b chim ot trên 23 t ng, khin d lun nhiu phen ni sóng” - Thiu tá Khúc Thanh Tun, i trng i 8, Phòng CSHS - CATP, cho bit. Ti tháng 4-2018, i tá Nguyn Vn Cong - Phó Giám c, Th trng C quan CST - CATP ã triu tp mt cuc hp khn trong không khí khá cng thng. Và i 8, Phòng Cnh sát hình s c cp trên tín nhim giao làm mi nhn phá án.

Thiu tá Tun k li, nhn nhim v ri, chúng tôi lo lm. Dù ã va phi rt nhiu v án m, “xng xu”, nhng th phm và b hi u hin hin bng vt cht có tht, ít nhiu còn li du vt, manh mi. Còn ám siêu la này ã o, thêm cái tên, cái nh, tài khon ca chúng trên mng cng u tht-gi khó lng, úng là phi… lên tri mi “vít c” c loi ti phm này xung t ra òn.

Song khó mi cn kiên trì, tích ly thông tin, bit chp ni nhng on ch t ri, xâu chui chúng li. Ch o anh em sn lùng i th khó chi mà trong u chúng tôi lúc y cng thoáng gn hình nh ca chàng k s ông-ky-st ang tung òn ánh… ci xay gió.

Du trong nm an xen rt nhiu v án ln, bn tíu tít, nhng trinh sát i 8 và các iu tra viên luôn canh cánh bên lòng món n vi nhng tên ti phm… trên tri. C ri chút nào là anh em li ngi ôm máy tính, có thông tin nào mi cng a ra bàn tho.

Thì ây, Công an tnh Thái Bình va bt c nhóm la o trên mng. Li thêm Công an thành ph à Nng và c Tha Thiên - Hu cng va “vít c” c my tên “phù thy” trên mng xung bt chúng hin nguyên hình. Mi nhóm mt kiu, nhng có im khá ging nhau là i tng u ngi Qung Tr mi l.

Các i tng trong v án

ã có “ta ” lp án, chúng tôi c i tá Lê Hng Thng - Trng Phòng Cnh sát hình s phê chun k hoch u tranh Chuyên án 418-L, trên c s nhng d liu, thông tin v v chim ot tài sn 70 triu ng ca bà Mai và bà Oanh, i c mt t công tác do Thiu tá Nguyn Trn Phong (Phó i trng i 8) ch huy ã có mt ti a bàn tnh Qung Tr truy xét i tng.

Thông qua các bin pháp nghip v, kt hp vi s giúp ca lc lng Cnh sát hình s a phng, gn mt tháng “ba cùng” vi c s Qung Tr, t công tác ã xác nh c nhóm gm 3 i tng, gm: Trc, Lch và Linh, trong ó Trc óng vai trò cm u.

Lúc này trinh sát phi chy ua vi thi gian, va giám sát cht ch mi di bin ng ca các i tng, va khn trng thu thp tài liu chng c. Mi s din ra trong âm thm bo mt thông tin n cao , ng thi cng phi ht sc nhanh chóng bi chúng phát hin ra có ng s óng tài khon, xóa ht du vt thì toi công.

Khi tài liu thông tin ã y , chúng tôi báo cáo ch huy và nhn lnh “ct vó”. Tuy nhiên, t công tác báo ra các i tng u không có nhà, phi tìm im t phá, áp dng ng b các bin pháp nghip v “rung chà cá nhy” bt chúng hin nguyên hình. Bng quyt tâm y và linh cm ngh nghip, Thiu tá Nguyn Trn Phong ã chn mt trong ba tên ra úng “mt xích” yu nht và bn tin gã hiu rng: Công an ã theo chúng lên… tn tri. Hãy khôn hn u thú c hng lng khoan hng.

Tên này ngay ó ã ra u thú và mi s còn li ch là vn k thut. Bn Trc, Linh, Lch b bt và ã khai nhn toàn b hành vi phm ti…

Ngc Phúc

(Ghi theo li k ca Thiu tá Khúc Thanh Tun - i trng i 8, Phòng PC02 CATP)

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha