St hi ngi tnh v ghen tung

14:44 12/02/2020

Tra ngy 7-4-2019, mt s ngi dn khu 6, phng Quang Trung, TP Ung B, tnh Qung Ninh bt ng chng kin cuc truy st xy ra sau ba ru ti nh anh Phm Cng Hng, sinh 1974, t 20A, khu 6.

Nn nhân li chính là anh Hùng và ngi em gái là Phm Th Hin, phng Phng Mai, qun ng a, TP Hà Ni. Ngay sau ó, anh Hùng và ch Hin c mi ngi a i bnh vin cp cu, nhng ch Hin do b hung th âm chém nhiu nhát nên ã b t vong, anh Hùng b gim 10% sc khe.

Còn hung th là Nguyn Vn Thun, sinh 1980, thôn Eo Lê, xã Vnh Quang, huyn Vnh Lc, tnh Thanh Hóa, vt con dao dùng truy sát các nn nhân ti hin trng ri n tr s Công an phng Quang Trung, TP Uông Bí t thú.

Trc tính cht c bit nghiêm trng ca v án, Công an tnh Qung Ninh ã tp trung lc lng tin hành iu tra, làm rõ: T tháng 6-2016, ch Hin ang trong tình trng ly thân vi chng thì gp quen bit vi Nguyn Vn Thun.

Bn thân Thun có v và 2 con Thanh Hóa, ra Hà Ni lao ng t do. Mc dù Hin hn Thun nhng 3 tui nhng trong hoàn cnh mt k xa v và mt ngi “có chng cng nh không” nên c hai nhanh chóng “qun” ly nhau.

Ch Hin có ngi ch rut t 20A, khu 6, phng Quang Trung, TP Uông Bí i Hàn Quc làm n, li nhà cho ch Hin. Theo ó, mi ln n Qung Ninh, Thun và Hin thng v ây chung sng nh v chng.

u nm 2019 Thun r Hin cùng vào TP H Chí Minh chung sng, nhng Hin không ng ý. Cùng vi vic c các tin nhn qua Zalo ca Hin, Thun cho rng ngi tình vn quan h vi chng và ngi àn ông khác nên ghen tc dn n hai ngi thng xuyên xy ra tranh cãi.

Ngày 1-4-2019, Thun n nhà t 20A, khu 6 gp Hin nói chuyn thì ch ã bc l ý nh mun chm dt quan h yêu ng vi Thun nên gia hai ngi tip tc mâu thun.

Tra ngày 7-4-2019, Thun và ch Hin làm cm và em sang nhà anh Phm Công Hùng sát nhà cùng n. Trong ba n, Thun và anh Hùng có ung ru, ng thi Thun và Hin có nói chuyn v tình cm gia hai ngi và li xy ra tranh cãi.

Khi n cm xong, ch Hin gi in cho v ca anh Hùng là ch Lê Th Nga, sinh 1981, phng Phng Nam, TP Uông Bí n cùng nói chuyn vi Thun.

ss

Nguyn Vn Thun

Ch Hin nói rõ ý nh ca mình không mun vào Nam chung sng vi Thun và mong mun chm dt quan h vi Thun. Thun van xin ch Hin quay li tip tc quan h chung sng vi mình không c mi ny ý nh sát hi ngi tình.

Hn ln sang ngôi nhà ch Hin , ly 1 con dao nhn giu vào túi qun ri quay tr li nhà anh Hùng. Cùng lúc này, anh Hùng nói phi i làm nên mi ngi cùng nhau ra ngoài.

Linh cm thy iu chng lành sp xy ra nên ch Hin vào phòng ng nhà mình , ly qun áo và nh anh Hùng ly cho chic túi ng và nói s i cùng anh Hùng.

Thy vy, Thun gi v tip tc van xin Hin, ng thi ôm ghì ch vào cnh ca ri rút dao âm lin hai nhát. Ch Nga thy vy hét lên thì b Thun vung dao e da.

Cùng lúc ó, anh Hùng t trong nhà i ra cng phát hin ra s vic bt ng trên lin xông n p vào ngi Thun và y ch Hin ra. Lp tc, Thun vung dao âm chém, anh Hùng gi tay và b hn chém vào tay trái và lng gây thng tích.

Anh Hùng vùng chy vào trong bp nhà ch Hin tìm vt ánh tr nhng không c. Thy Thun ui theo hai ch Hin và Nga, anh Hùng nht c 1 chic m bo him xe máy ui theo ánh Thun nhm h tr cho Hin và Nga chy thoát.

Thy Thun quay li cm dao tn công, anh Hùng va chy va truy hô mi ngi n ng cu. Cùng lúc này, hai ch Hin và Nga chy c khong 2 chc mét thì ch Hin va ôm vt thng bng va bo ch Nga chy i gi xe cp cu, mình li.

Sau khi không ui c anh Hùng, Thun quay li tip tc ui theo ch Hin. Trên ng, gp ch Hin ang long chong bc i, tên Thun nh mt con thú say mi ã không dng li ti ác ó mà vung dao âm liên tip vào ngi tình khin nn nhân gc ngay ti ch.

Ngày 7-2-2020, cn c vào tính cht hành vi phm ti ca b cáo, TAND tnh Qung Ninh ã tuyên pht Nguyn Vn Thun chung thân v ti Git ngi.

Khc oàn

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Bng cp nh v phi v ng tri

Bng cp nh v phi v ng tri

09:22 03/03/2020

Siu la c thm nin

Siu la c thm nin

14:51 19/02/2020