Siu bo Amphan cp i sinh mng ca t nht 106 ngi n v Bangladesh

21:48 22/05/2020

Ngy 22/5, gii chc n cho bit siu bo Amphan b vo bang Ty Bengal, min ng nc ny, v Bangladesh lm t nht 106 ngi thit mng v thit hi ti sn nghim trng.

Th hin bang Tây Bengal, Mamata Banerjee cho bit bão Amphan ã cp i sinh mng ca 80 ngi, làm nhiu nhà và cây ci, làm tc mái nhà, gây mt in trên din rng, nh hng ti cuc sng ca hàng triu ngi. Th ph Kolkata ca bang Tây Bengal b nh hng nng n nht vi 19 ngi thit mng và ngp lt ti nhiu ni.

Th tng n Narendra Modi ã ti th sát khu vc b bão tàn phá và thông báo khon vin tr 132 triu USD ca chính ph h chính quyn bang Tây Bengal khc phc hu qu thiên tai.

Ô tô b phá hy trong bão Amphan ti Kolkata, n , ngày 21/5/2020. nh: ANI/TTXVN

Trong khi ó, ti Bangladesh, bão Amphan ã khin 26 ngi thit mng. Các vùng duyên hi nc này chu thit hi ln khi bão làm nc bin ln sâu vào t lin, nhn chìm nhiu làng mc, tàn phá các tri nuôi tôm. Theo c tính ca Liên hp quc, nh hng tiêu cc ca bão Amphan i vi sinh k ca ngi dân ni ây có th kéo dài t  2-3 nm ti.

Trc nhng thit hi nng v ngi và tài sn do siêu bão Amphan gây ra, Liên minh châu Âu (EU) thông báo tài tr ban u 500.0000 euro (545.000 USD) cho n và 1,1 triu euro cho Bangladesh khc phc hu qu ca cn bão.

Bão Amphan là siêu bão th hai hình thành trên Vnh Bengal k t khi các d liu thi tit v khu vc này c ghi li và cng là siêu bão u tiên c hình thành vnh này t nm 1999. Bão b úng thi im hai nc n lc phòng chng dch bnh viêm ng hô hp cp COVID-19 nên công tác ng phó gp nhiu thách thc, c bit khi phi va s tán hàng triu dân va phi m bo các quy tc giãn cách và v sinh dch t.

Vùng duyên hi thp ca Bangladesh, ni c trú ca khong 30 triu dân, và min ông n  thng xuyên hng chu các cn bão. Siêu lc xoáy nm 1999 khin gn 10.000 ngi dân bang Odisha (Ô-i-sa) ca n thit mng. Tám nm trc ó, mt cn bão mnh, kèm lc xoáy và l lt cng ã cp i sinh mng ca 139.000 ngi Bangladesh. Nhng nm gn ây, dù tình trng bin i khí hu khin bão gia tng c v tn sut và mc nghiêm trng, nhng các bin pháp cp bách ca chính ph trong phòng nga và s tán sm ngi dân ã giúp gim thiu áng k thit hi./.

Theo TTXVN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha