Tm gi i tng khng chp hnh quy nh phng chng dch, chng ngi thi hnh cng v

15:37 03/04/2020

Khong 9h45 ngy 3-4, ti tng hm ca ln chung c 11 tng D2, thuc phng ng Quc Bnh, ni UBND phng ng Quc Bnh b tr cht kim tra y t, o thn nhit ngi ra vo. Thi im ny, V Th Thu Vn, sinh 1977, KTT s 92 nh ng, phng ng Hi, qun L Chn, i qua cht kim tra vo ly xe.

Khi ch Dng Kiu Liu, sinh 1972, thành viên t y t yêu cu kim tra thân nhit thì Vân không ng ý và còn ôi co c cãi. Khi t công tác kiên quyt yêu cu Vân phi chp hành quy nh o thân nhit thì i tng này lin ht máy o và ly xe b i.

i tng V Th Thu Vân

Khong 5 phút sau, i tng Vân quay tr li và có li l to ting. Trc tình hình ó, thành viên ca cht kim soát y t ã báo cáo UBND và Công an phng ng Quc Bình. Nhn c tin báo, Công an phng ng Quc Bình ã c ngay trung úy V Xuân Quân, cnh sát khu vc ph trách khu nhà D2 11 tng xung gii quyt.

Khi ng chí Quân yêu cu i tng chp hành quy nh kim tra thân nhit, Vân không nhng không chp hành mà còn có hành vi git khu trang và tát ng chí Quân. Công an phng ng Quc Bình ã bt gi i tng Vân a v tr s.

Rt ông qun chúng nhân dân chng kin v vic u t ra bt bình trc hành vi gây ri, coi thng pháp lut, chng ngi thi hành công v và ngh phi x lý nghiêm, nht là trong bi cnh c thành ph ang cng mình tp trung cho công tác phòng chng dch Covid – 19.

Công an qun Ngô Quyn ang tp trung thu thp tài liu, cng c h s x lý V Th Thu Vân theo quy nh ca pháp lut.

PV

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha