TIN BUN

  06:08 31/01/2020

  ng y, Ban Giám c Công an thành ph Hi Phòng và gia ình vô cùng thng tic báo tin:

  * C ông: Lê Khc Thin

  * Sinh nm: 1951

  (Là b ng chí Thng tá Lê Trung Sn – Phó Giám c Công an thành ph), do tui cao, sc yu ã t trn vào hi 19h45 phút, ngày 30 tháng 01 nm 2020 (tc ngày 6 tháng Giêng nm Canh Tý), hng th 70 tui.

  L tang c ông Lê Khc Thin c Ban T chc l tang và gia ình t chc ti nhà riêng: s 210, Lô 9 m rng, T 13, phng ng Hi, qun Hi An, thành ph Hi Phòng. L ving bt u t 8h30 phút, ngày 31 tháng 01 nm 2020. L truy iu và a tang bt u t 7h30 phút, ngày 01 tháng 02 nm 2020. An táng ti Ngha trang ng Da, phng ng Hi, qun Hi An, thành ph Hi Phòng.

  BAN T CHC L TANG VÀ GIA ÌNH

  Kính báo!

  T kha:
  Bnh lun ca bn v bi vit...

  captcha

  tin bi cng chuyn mc:

  Li cm t

  Li cm t

  21:13 02/02/2020

  Li cm t

  Li cm t

  18:07 30/12/2019

  Tin bun

  Tin bun

  11:06 29/12/2019

  TIN BUN

  TIN BUN

  19:06 27/12/2019

  TIN BUN

  TIN BUN

  10:05 05/11/2019

  Tin bun

  Tin bun

  19:29 24/09/2019