Tng mc lu chuyn hng ho bn l v doanh thu dch v c t 41.458 t ng

08:33 22/05/2020

Thng tin t S Cng thng thnh ph cho bit, t ngy 1-4 n 22-4, cc hng ha, dch v khng thit yu khng c php kinh doanh dn n tng mc lu chuyn hng ho bn l v doanh thu dch v thng 4-2020 c t 8.282 t ng, gim 17,32% so vi thng 3-2020, gim 21,65% so cng k nm 2019. Tnh chung 4 thng nm 2020, tng mc lu chuyn hng ho bn l v doanh thu dch v c t 41.458 t ng, gim 0,87% so vi cng k nm 2019.

Cng trong tháng 4-2020, các trung tâm thng mi, siêu th, ch, ca hàng trên a bàn ã tng 30% d tr hàng hóa thit yu, lng hàng hóa di dào áp ng nhu cu nhân dân; h thng siêu th trin khai nhiu chng trình khuyn mi, chng trình bình n giá.

Các mt hàng có giá c n nh gm: go, m n lin, tht gà; các mt hàng có bin ng giá khi bt u thc hin giãn cách xã hi gm: rau, c, qu (tng 30 - 60%), tht ln (tng 20%). Nhng ngày cui tháng, các mt hàng thit yu ti các ch, siêu th, ca hàng, các doanh nghip cung ng ln trên a bàn thành ph không có hin tng tng giá t bin.

NP

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Cc mt hng chng nng ht khch

Cc mt hng chng nng ht khch

09:31 10/05/2020

Gi vng tng

Gi vng tng

09:47 26/04/2020