Tri nghim ngy h ng nh o Hn Thm ch vi 150.000 ng

09:43 07/06/2019

Tn hng thin nhin tuyt m t nhng bi tm thin ng, nhng rn san h p nh m, chim ngng bc tranh Nam Ph Quc p ngon mc t trn cao, check-in u trng La M ngay trn o Ngc C hn 1 l do bn phi n Hn Thm trong ma h ny.

Ngay t lúc t chân ti Ga i cáp treo Hòn Thm, bn ã ngay lp tc phi rút in thoi, máy nh và bt c th gì có th chp c … check-in không ngng ngh.

Công trình mô phng u trng La Mã c i này khin nhiu ngi ng mình ang lc bc thành Rome.

Nhng hãy nh là bn n ây không phi là check-in ga i cáp treo. Có c mt tri nhng tri nghim thú v ch ón phía bên kia “u trng La Mã” này. Và vic u tiên bn cn làm là mua mt vé cáp treo Hòn Thm, ngay trong khu vc bán vé ti Ga i.

Giá vé i cáp treo Hòn Thm ch 150.000 ng/ngi ln, 100.000 ng/tr em. Nu bn là ngi Kiên Giang thì giá vé ch còn là 100.000 ng/ngi ln và 70.000 ng/tr em. Mc giá hp dn cha tng có này còn c áp dng n ht nm nay, bn tha sc vi vu trên cao, thu vào tm mt c mt i dng mênh mông xanh bic, vi nhng hm i tàu thuyn nhy múa trên sóng, nhng hòn o nh bt ng mc lên âu ó, nhng trin rng xanh thm thng hoc l ra mt bãi tm cát trng nh kem.

ón i bn sau nhng khung cnh tuyt m t cáp treo là c mt tri tri nghim thú v. Mt bãi tm cát trng nc trong nh pha lê khin bn ch mun lao mình vào làn nc mát, nhng rng da xanh vi vút reo thôi thúc bn nm dài trên bãi c xanh mn và nhm mt tn hng nhng phút giây c tan hòa vào thiên nhiên.

Vi nhng ngi a cm giác mnh, thích phiêu lu thì không có gì nhm ln na, ây là ni h có th tha sc bt tung cm xúc vi nhng trò chi nc nh i mô tô nc, dù bay, ln bin ngm san hô, i thuyn kayak, chi nhà phao khng l gia i dng…

Ln bin là tri nghim mà nu không th, coi nh bn cha ti Hòn Thm, cha v Phú Quc. San hô khu vc này và các o lân cn nh Hòn Dm Ngang, Hòn Mây Rút… p mê hn, ch cn eo kính, nín th ngp mt xung nc vài phút là ã thy cá bi hàng àn bên nhng rn san hô múa ln. Còn nu thích khám phá thc s, bn cn có mt b ln, ng th, tn tay chm vào san hô, có nhng bc hình i. 

T o Hòn Thm, không nên b l c hi i ca nô, hoc thuê mt chic thuyn ln nu bn i oàn ông ngi, khám phá các o xung quanh nh Hòn Dm Ngang, Hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay…

ây là nhng hòn o còn khá hoang s. hòn Dm Ngang, nói không ngoa thì ch cn nhìn t mn thuyn, bn ã thy c mt th gii san hô và nhng sinh vt bin di làn nc trong nh gng kia.

Còn vi Mây Rút, Móng Tay, làn nc trong veo nhìn thu áy sc kéo ngi ta c nguyên c qun áo ang mc trên ngi mà lao xung, ngp ln trong th cm giác ê mê ã i.  

Mách nh vi bn, có th tn hng trn vn các hot ng vui chi hè sôi ng ti Sun World Hon Thom Nature Park, bn nên la chn lu trú ti các khu ngh dng và condotel gn ó nh Premier Village Phu Quoc resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay hoc JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay…

T ây, ch mt vài phút là bn ã có mt Ga i cáp treo t sm, có thêm thi gian khám phá, chi ht các trò chi và i thuyn ngm các o xung quanh.

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha