Trit ph ng dy sn xut tin gi

10:22 13/05/2020

Ngy 7-4-2020, Cng an huyn Hi Hu pht hin v bt gi Mnh Tng, sinh 2000, tr ti x Trc Thng, huyn Trc Ninh, tnh Nam nh, ang tiu th tin gi trn a bn huyn. Khm xt ngi v ch i tng, Cng an huyn thu gi 7,8 triu ng tin gi.

Tang vt v án

Tin hành u tranh vi i tng, Tng khai toàn b s tin gi trên, Mnh Tng ã lên mng xã hi t mua ca Trn Hoàng Anh, sinh 2002, trú ti xã Nam Thanh, huyên Nam Trc, tnh Nam nh. Ngoài ra, Tng còn khai nhn trc ó ã s dng 1,7 triu ng tin gi mua chic in thoi nhãn hiu OPPO dùng. T li khai ca Tng, C quan Công an ã u tranh tip vi Trn Hoàng Anh.

Kt hp vi công tác trinh sát, lãnh o Công an tnh Nam nh nhn nh ây là v án sn xut và tiêu th tin gi nghiêm trng, liên quan n nhiu i tng nhiu tnh, thành khác nhau nên ã giao cho Phòng An ninh iu tra m rng iu tra, làm rõ hành vi vi phm ca các i tng trên.

Tang vt v án

10 ngày sau (ngày 17-4-2020), Công an huyn Giao Thy, tnh Nam nh ã phát hin, bt gi hai mt xích quan trng, gm: Nguyn Vn Tác, sinh 1996; Cao Vn Phng, sinh 1995, cùng trú ti xóm 16, xã Giao Thnh, huyn Giao Thy, tnh Nam nh, ang có hành vi sn xut tin gi ti xóm Lâm H, xã Giao Phong.

C quan Công an ã thu gi 41 t tin gi mnh giá 500.000 ng cùng nhiu tang vt có liên quan sn xut tin gi, nh: giy in, máy, mc in, phôi tin, máy ct giy…

Kt hp tài liu, thông tin thu thp c, Phòng An ninh iu tra, Công an tnh Nam nh a ra nhn nh ây chính là “xng” in tin gi. Trong ó, Nguyn Vn Tác chính là i tng cm u. Các iu tra viên ã tp trung u tranh vi i tng. Ti c quan công an, Nguyn Vn Tác khai: sn xut tin gi, Tác ã mua sm thit b và bàn vi Cao Vn Phng k hoch in tin.

Loi tin bn chúng chn làm gi là tin có mnh giá 100.000 ng và 500.000 ng. Sau khi có sn phm, chúng lin rao bán tin gi trên mng. Ngoài s tin ã bán cho Trn Hoàng Anh, qua mng xã hi, nhóm này ã bán gn 1 t ng tin gi cho 113 i tng 38 tnh, thành ph trên c nc, thu li bt chính 135 triu ng tin tht.

BÍCH HOÀI

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha