Trinh st k chuyn: Tr ti nhm cp tui teen liu lnh

08:15 12/03/2020

Khong 1h ngy 6-5-2004, anh T.N.T, tr ti Lng Khnh Thin, qun Ng Quyn - lm ngh li taxi - nhn c lnh t Trung tm iu hnh bo c khch gi xe. Dt cuc gi, anh iu khin xe taxi n khu vc gn s nh 55B Lch Tray n khch.

Nhóm này gm 4 thanh niên (trc tui 18 - 20 tui), yêu cu anh ch v phng D Hàng Kênh, qun Lê Chân. Tuy nhiên khi n khu vc cu Gù, khu Hào Khê, qun Lê Chân, nhng “v khách” này l rõ bn cht. ang iu khin xe, chúng bt ng dùng dây sit vào c và dí dao e do cp ca anh T. chic ng h rado tr giá 550.000 ng và 50.000 ng tin mt. Cp xong, chúng nhanh chóng tu thoát.

V cp taxi trên cha kp lng xung thì 3 ngày sau, vào khong 2h ngày 9-5-2004, anh N.V.T, trú ti ng Quc Bình, qun Ngô Quyn, nhn c thông báo ón khách trên ng Lch Tray, qun Ngô Quyn.

Ti im hn, anh thy 4 thanh niên ang ng ch. Lên xe, nhóm này yêu cu ch v phng D Hàng Kênh, qun Lê Chân. n ch r vào khu Hào Khê khong 20m, chúng bt ng ra tay, dùng dây xit vào c và dùng dao e do cp 1 TD tr giá 1,2 triu ng và 300.000 ng tin mt.

Liên tip nhn c thông tin v hai v cp taxi táo tn, Ban ch huy công an qun Lê Chân ch o i Cnh sát iu tra phi hp cùng Công an phng D Hàng Kênh trin khai k hoch iu tra truy xét. Nhn nhim v, các trinh sát và iu tra viên khn trng có mt, thu thp thông tin.

Ti hin trng, lc lng phá án ã thu c 2 on dây nilon, 1 chic áo s mi ca bn cp li. Bên cnh ó, theo li khai ca nn nhân và qun chúng: nhng k cp còn khá tr, tui t 17 - 22, tóc nhum vàng.  

trn an tâm lý ca nhng lái xe taxi, ngày 10-5-2004, Công an qun Lê Chân ã xác lp ngay chuyên án 695C u tranh. T nhng thông tin thu thp c ti hin trng và nhân chng cng nh kt hp vi các bin pháp nghip v, Ban chuyên án ã dng c mt s i tng nghi vn. ó là Nguyn c Khánh, tc Khánh “bm”, sinh 1986, trú ti Lch Tray, qun Ngô Quyn; Nguyn Thanh c, tc c “bông”, sinh 1987, trú ti Nam Pháp 2, phng ng Giang, qun Ngô Quyn; Nguyn c Toàn, tc Toàn “bn”, sinh 1987, trú ti Lch Tray, qun Ngô Quyn.

Theo thông tin các trinh sát có c, nhóm này thng hay t tp trên tuyn ng Lch Tray. i sâu vào xác minh, các trinh sát phát hin khi xy ra 2 v cp trên, nhng i tng này có nhiu bt minh v tài chính.

Bên cnh ó, trinh sát còn c cung cp thông tin s in thoi mà chúng tng s dng trùng vi s bn cp gi n tng ài taxi. Tin hành cho các qun chúng nhân dân nhn dng i tng, mt s im ã trùng khp. T ây, k hoch truy bt c Ban chuyên án trin khai.

n 1h ngày 13-5-2004, Ban chuyên án nhn c tin nhng i tng nm trong “tm ngm” xut hin ti nhà ngh Huyn Trang thuc phng D Hàng Kênh, qun Lê Chân. Tin hành kim tra hành chính, t công tác ca Ban chuyên án ã phát hin Toàn, c, Thnh, Khánh ang có mt ti phòng s 3. Khám xét nhanh, trinh sát thu 1 con dao bu giu di chiu và 1 sim in thoi thu trong ngi tên Toàn.

Ti C quan Công an, qua u tranh, các i tng khai nhn: thc hin ý cp tài sn ca lái xe taxi, chúng phân công rt rõ ràng. Theo ó, sau khi lên c xe, Toàn s ngi gh trc, dùng dao khng ch lái xe. Thnh ngi ngay sau gh lái, dùng tht lng trói tay lái xe li. Khng ch c lái xe, chúng s thc hin hành vi cp tài sn.

Tin hành u tranh m rng án, các i tng trên ã thú nhn chúng ã gây ra 6 v cp tài sn ca lái xe taxi trên a bàn Hi Phòng và Hà Ni. Không nhng th, ngày 22-3-2004, khi t tp ti mt nhà ngh trên a bàn phng  D Hàng Kênh, bn chúng còn ra tay p phá tài sn và âm mt ch nhà ngh, làm nn nhân b thng rut, gim 41% sc lao ng.

TRNG CÁT 

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

Bng cp nh v phi v ng tri

Bng cp nh v phi v ng tri

09:22 03/03/2020

Siu la c thm nin

Siu la c thm nin

14:51 19/02/2020

St hi ngi tnh v ghen tung

St hi ngi tnh v ghen tung

14:44 12/02/2020

Hai anh em cng vo t

Hai anh em cng vo t

19:39 09/02/2020

V n m cui nm

V n m cui nm

08:35 24/01/2020