Trung Quc hi thc M hp tc phng chng dch bnh do virus corona

08:31 06/02/2020

Trung Quc mong rng M c thi khch quan, v t, bnh tnh v l tr, khng phn ng thi qu, tn trng v hp tc vi cc n lc phng nga, kim sot ca Trung Quc.

Theo phóng viên TTXVN ti Bc Kinh, ngày 5/2, ngi phát ngôn B Ngoi giao Trung Quc Hoa Xuân Oánh khng nh Chính ph và nhân dân Trung Quc ang dc sc chng dch viêm ng hô hp cp do chng mi ca virus corona (2019-nCoV) gây ra, ng thi kêu gi M hp tác vì li ích toàn cu.

Phát biu ti hp báo thng k, bà Hoa Xuân Oánh nhn mnh bng thái công khai, minh bch và tinh thn trách nhim, Trung Quc ã kp thi thông báo ti T chc Y t Th gii (WHO) và các quc gia, khu vc có liên quan bao gm M, nhanh chóng chia s thông tin nh trình t gene virus, và mi các chuyên gia ca WHO và Hong Kong, Macau, ài Loan (Trung Quc) n V Hán kho sát.

Theo bà Hoa Xuân Oánh, thông qua các kênh ngoi giao, Trung Quc và M ã tin hành trao i cht ch v tình hình dch bnh. Ngi phát ngôn nêu rõ bnh dch không phân biên gii và òi hi n lc phi hp t nhiu quc gia. Công tác phòng chng dch bnh hin ang vào giai on quan trng.

WHO ã kêu gi tránh can thip không cn thit vào du lch và thng mi quc t tránh gia tng s hong lon trong cng ng quc t.

Trung Quc mong rng M có thái khách quan, vô t, bình tnh và lý trí, không phn ng thái quá, tôn trng và hp tác vi các n lc phòng nga, kim soát ca Trung Quc, phi hp vi Trung Quc và cng ng quc t chng li dch bnh, qua ó duy trì an ninh y t chung trên toàn cu.

Cùng ngày, Quc v vin Trung Quc ã công b các chính sách min thu và cho vay h tr các doanh nghip tng ngun cung nhm kim ch dch bnh.

Cuc hp ca Quc v vin do Th tng Trung Quc Lý Khc Cng ch trì cng ã kêu gi các n lc nhm m bo ngun cung các sn phm y t quan trng và nhng nhu yu phm khác.

Ti Bc Kinh, truyn thông a tin tính n thi im này, th ô Bc Kinh ã lp t 179 máy o thân nhit ti 35 ga in ngm kim tra nhit ca tt c các hành khách li vào.

So vi các thit b o nhit cm tay, máy o ti các cng an ninh này có th t ng o thân nhit ca hành khách, gim bt vic xp hàng ti li vào ga.

Bên cnh ó, các nhà iu hành ga in ngm ti Bc Kinh ã thông báo rng nhng hành khách không eo khu trang s b t chi cho vào ga.

Trong khi ó, ài Loan (Trung Quc) tuyên b s cm nhp cnh i vi toàn b du khách ti t Trung Quc i lc nhm ngn nga s lây lan ca virus. Lnh này s có hiu lc t ngày 6/2.

Chính quyn ài Loan cng khng nh k t ngày 7/2 s cm nhp cnh i vi hu ht ngi ài Loan ã Trung Quc i lc trong 2 ngày qua, ngoi tr nhng ngi ã không các vùng b nh hng nghiêm trng bi dch bnh.

Trong khi ó, nhng ngi ài Loan va tr v t Trung Quc i lc, Hong Kong và Macau s b cách ly ti nhà trong 2 tun.

Tính n thi im này, ài Loan ã xác nhn 11 trng hp nhim chng mi ca virus corona ti hòn o này./.

Theo Vnh Hà-ng Ánh (TTXVN/Vietnam+)
T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha