Phi thn xung ao vn khng thot

18:31 12/01/2020

Vo cui nm 2007, xut hin mt nhm i tng i xe my chy hng 2, hng 3 v v khp cc tuyn ph, trong ngi lun c sn v kh nh m tu, dao hoc kim rnh ph n v n ng i xe my p, s dng TD t tin l xng n cp ti sn. Th on ca chng rt tinh vi khi kin tr bm theo con mi n ch vng ri mi p xe, h hon i n kh tr hoc vu v cp chng ngi khc nh lc hng ngi i ng Nhm i tng ny gy ra hng chc v cp trn a bn thnh ph, lm nh hng n tnh hnh ANTT a phng.

 

 

"ích " mà các i tng nhm ti thng là ch em ph n  (nh minh ha)

n c, vào khong 22h ngày 10-9-2007, trc ca nhà máy giày thuc a bàn phng Bc Sn, qun Kin An, anh Nguyn Quang ông, thôn Vn Tràng, xã Trng Sn, huyn An Lão, ang ch bn gái trên chic xe máy Sirius thì bt ng b 3 k l mt i xe máy ép vào l ng, yêu cu dng xe “thanh toán s n hn 50 triu ng”. Anh ông và bn gái cha kp hiu iu gì xy ra thì 1 trong 3 tên lin rút mã tu e da nh cp xe máy ca anh ông...

úng lúc ó, t công tác ca CAP Bc Sn, qun Kin An ang làm nhim v cht im chng cp git ã kp thi phát hin, nhanh chóng trin khai lc lng bt gi c tên cm lái, 2 tên còn li ã nhanh chân tu thoát. Qua u tranh khai thác, i tng b bt khai tên là Trn Anh Tài, sinh 1987, phng D Hàng Kênh, qun Lê Chân, cùng vi Nguyn Mnh Thng, sinh 1989, t 26, phng D Hàng Kênh và Nguyn Vn Trung, sinh 1990, ng Tôn c Thng, xã An ng, huyn An Dng, i cp xe máy ly tin bao gái và n chi.

Xác nh ây là nhóm cp nguy him, cn kp thi ngn chn gi vng ANTT, CAQ Kin An ã báo cáo Giám c CATP ch o các n v nghip v phi hp cùng công an các n v, a phng iu tra truy bt nhóm cp. T thông tin t các mi trinh sát a v, ban chuyên án xác nh rt có th 2 i tng Trung và Thng sau khi cp không thành s quay v nhà n náu ch thi c.

Lp tc, lc lng phá án ã chia lc lng thành nhiu mi ón lõng. úng nh d oán, vào khong 4h ngày 11-9, ti nhà tên Trung ng Tôn c Thng, huyn An Dng, các trinh sát phát hin Trung và Thng ang nm trong nhà. Va thy ng, tên Trung vi nhy tót vào chung ln n náu, còn tên Thng phi thân xung ao nhng vn b các trinh sát ln lt tóm gn. Khám xét nhà Trung, các trinh sát ã phát hin, thu gi hàng chc võng yên xe máy các loi và mt bao ti ng dao, kim.

Tip tc u tranh m rng án, bc u Thng và ng bn khai nhn ã gây ra 10 v cp xe máy và 3 v cp TD trên a bàn các qun Ngô Quyn, Lê Chân và huyn An Dng.“Ju 7, Wave 3” là ngôn ng ca bn Thng trong vic tiêu th tài sn. Mi ln cp c, bt lun xe nh th nào, bn Thng u bán vi giá Jupiter 7 triu, Wave 3 triu. S tin kim c, bn chúng b ra bao gái và n tiêu bt mng. 

Tip tc u tranh m rng án, lc lng iu tra sau ó ã ln lt bt gi thêm nhiu i tng liên quan, trong ó có Nguyn Th Li và Bùi Xuân Mnh là nhng i tng thng xuyên tham gia “n hàng” cùng bn Thng.

Thái Bình

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha

tin bi cng chuyn mc:

St hi ngi tnh v ghen tung

St hi ngi tnh v ghen tung

14:44 12/02/2020

Hai anh em cng vo t

Hai anh em cng vo t

19:39 09/02/2020

V n m cui nm

V n m cui nm

08:35 24/01/2020

Truy bt nhm cp ngy gip Tt

Truy bt nhm cp ngy gip Tt

10:36 23/01/2020

Siu la lnh n

Siu la lnh n

17:59 15/01/2020