• THNG HIU PHU THUT THM M HNG U HN QUC N VIT NAM

  THNG HIU PHU THUT THM M HNG U HN QUC N VIT NAM09:28 12/04/2019

  Ekip b芍c s phu thut thm m vang danh to角n chu trong chng tr足nh truyn h足nh thc t ※Let me in§ H角n Quc s ch赤nh thc l角m vic thng xuy那n ti Bnh vin Vinmec Times City t th芍ng 4/2019. y l角 hot ng khi u ca tha thun hp t芍c k kt gia H thng y t Vinmec v角 Bnh vin Thm m View (H角n Quc), nhm mang cng ngh phu thut thm m h角ng u th gii ti Vit Nam

  Xem th那m

 • Cng ty CP Nha Thiu ni那n Tin Phong 每 y mnh chng h角ng gi, v足 quyn li ngi ti那u d迄ng

 • Nhng lu khi chn mua dy buc vali

  Nhng lu khi chn mua dy buc vali08:28 16/12/2019

  Dy ai d角nh cho vali l角 ph kin gi迆p bo v h角nh l b那n trong, ph辰ng tr芍nh b moi m車c hay vali b bung kh車a khi i du lch, cng t芍c. dy buc vali khng b t hay x迄 ch sau 2 每 3 ln s dng, bn n那n chn dy vi d迄 hoc vi co gin, khi qun gn khng b gy np. Phn kh車a s thng c l角m t nha cng. Khi mua, bn n那n t足m hiu r kh車a s c l角m t nha g足, c車 bn nh th n角o.

  Xem th那m

 • Tr芍nh nhng sai lm khi ch bin nm

  Tr芍nh nhng sai lm khi ch bin nm10:51 12/12/2019

  Ch bin sai c芍ch s khin gi芍 tr dinh dng ca nm b gim s迆t, thm ch赤 l角 nh hng n m迄i v m車n n v角 sc khe ngi d迄ng. Do 車 bn cn lu nhng li khuy那n sau:

  Xem th那m

 • Chn ri ngon

  Chn ri ngon15:31 02/12/2019

  Ri ngon l角 nhng con ln, thn mp mp, m角u , c辰n sng (c辰n ng nguy). Mt kinh nghim mua ri ti sng l角 ch chn nhng con c辰n khe ph赤a tr那n, v足 a s ri nm ph赤a di thng b 豕 v bng, c車 m迄i tanh.

  Xem th那m

 • Mo vt l角m sch lng vt nhanh m角 n gin

  Mo vt l角m sch lng vt nhanh m角 n gin16:03 27/11/2019

  Chn vt l角 bc u ti那n v角 rt quan trng gi迆p r迆t ngn thi gian vt lng vt cho bn rt nhiu. N那n chn vt trng th角nh, b谷o, da c v角 da bng d角y, c tr辰n, mc ht lng c芍nh (c芍nh an ch谷o v角o nhau). M to, cng v角 v角ng.

  Xem th那m

 • Chn gi角y cao g車t hp d芍ng ngi

  Chn gi角y cao g車t hp d芍ng ngi11:00 25/11/2019

  Vi nhng ngi thp n那n chn i gi角y g車t nh, cao kt hp vi kiu qun ng sung, ng ng s gi迆p bn n ※gian§ c chiu cao.

  Xem th那m

 • S dng ch nha khoa chun

  S dng ch nha khoa chun10:15 20/11/2019

  D迄ng ch nha khoa s gi迆p l角m sch c芍c k rng m角 b角n chi 芍nh rng khng chi ti c, cng nh gi迆p ngn nga nguy c gy tn thng nu do s dng tm xa.

  Xem th那m

 • C芍ch chm cy trong nh角

  C芍ch chm cy trong nh角10:46 10/11/2019

  Khi b角i tr赤 cy trong ph辰ng th足 cng phi m bo y 芍nh s芍ng cho cy. Trong ph辰ng kh芍ch th足 n那n m bo t cy v tr赤 c車 khong 2 每 3 gi c車 芍nh s芍ng t nhi那n trong ph辰ng.

  Xem th那m

 • M迄a ng c車 cn d迄ng kem chng nng?

  M迄a ng c車 cn d迄ng kem chng nng?11:24 09/11/2019

  C車 nhiu bn cho rng, m迄a ng th足 u cn phi d迄ng n c芍c sn phm chng nng. Tuy nhi那n, y li l角 mt suy ngh v c迄ng sai lm y nh谷.

  Xem th那m

 • Mo l角m sch gan ln, loi b ht sch m迄i hi v角 c t

  Mo l角m sch gan ln, loi b ht sch m迄i hi v角 c t10:41 05/11/2019

  loi b ht m迄i hi ca gan, sau khi mua gan ln v, bn ra sch vi nc , ng thi d迄ng dao kh赤a ming gan loi b ht m芍u tn d trong gan. L do bn cn phi b車p ht lng m芍u tn d trong gan l角 v足 lng m芍u n角y cha c t m角 gan cha kp 角o thi.

  Xem th那m

 • C芍ch chn mc trng ti ngon

  C芍ch chn mc trng ti ngon20:39 31/10/2019

  bit c mc c車 nhiu trng hay khng, bn ch vic d迄ng tay b車p nh thn mc, nu cm thy bng mc y, cng, ui mc ri trng ra l角 loi ngon, b谷o, y trng n那n mua ngay.

  Xem th那m

 • Cn thay i quan nim

  Cn thay i quan nim09:11 31/10/2019

  Xu hng hin nay c芍c gia 足nh thng la chn du thc vt thay th cho m ng vt bi tm l e ngi lng cholesterol trong m c車 th gy ra nhiu nh hng xu cho c th nh b谷o ph足, x va ng mch, cao huyt 芍p# vi hy vng s bo v c sc khe.

  Xem th那m

 • C芍ch hn ch da kh, nt n trong m迄a hanh

  C芍ch hn ch da kh, nt n trong m迄a hanh17:09 20/10/2019

  B那n cnh vic n ung cht, nhng ngi da kh n那n ch迆 chm s車c da theo hng dn sau: Ra mt vi sa ra loi du. Tr芍nh s dng x角 bng c車 th角nh phn ty ra mnh bi nhng cht du tr那n da s b cun tri.

  Xem th那m

 • Rau qu gi迆p mt s芍ng khe

  Rau qu gi迆p mt s芍ng khe09:15 16/10/2019

  c車 i mt s芍ng khe, trc ht cn tp th車i quen sinh hot, hc tp, l角m vic khoa hc v角 iu .

  Xem th那m

 • C芍ch d迄ng kem dng mt

  C芍ch d迄ng kem dng mt10:12 13/10/2019

  Nhiu ph n tin rng sau tui ba mi mi cn d迄ng n kem dng mt. Thc t t tui 26 tr i, c芍c t b角o da c thay mi chm i rt nhiu so vi trc 車. Th那m v角o 車, c芍c yu t nh 芍p lc cng vic, mi trng sng, cng thng# u khin c芍c vt nhn xut hin nhiu hn. Do vy, ch em cn chm s車c l角n da quanh mt sm hn c車 th gi c v thanh xun lu d角i.

  Xem th那m