V ri my bay ch khch Pakistan: Khng cn ngi sng st

21:35 22/05/2020

Ti 22/5, hng tin Bloomberg dn li Th trng thnh ph Karachi, Pakistan, cho bit ton b 107 hnh khch v phi hnh on trn my bay ch khch mang s hiu PK 8303 ca Hng Hng khng quc t Pakistan (PIA) u t nn.

Hin trng v ri máy bay. nh: CNN

Chuyn bay xu s trên thc hin l trình t thành ph Lahore ca Pakistan ti thành ph Karachi. Máy bay Airbus A320 này ã gp nn sau khi ct cánh khong 1 ting ri ng h. Các nhân chng di mt t cho bit phi công iu khin  dng nh ã c tìm cách h cánh 2 - 3 ln trc khi máy bay âm xung khu vc ông dân c gn sân bay quc t Jinnah.

Quân i Pakistan và lc lng cu h ã lp tc c trin khai ti hin trng tin hành công tác cu h cu nn. Truyn hình a phng phát i hình nh nhng ct khói en bc cao ti hin trng v tai nn.

Hin hãng sn xut máy bay Airbus cha a ra bình lun gì v v tai nn trên. Trc ó ít ngày, chính quyn Pakistan ã cho phép ni li các chuyn bay thng mi sau thi gian phong ta t nc do dch bnh COVID-19./.

Theo TTXVN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha