X sng khin nhiu ngi thit mng ti Ukraine

21:14 22/05/2020

c 7 ngi thit mng trong mt v x sng xy ra ngy 22/5 ti min Trung Ukraine.

H câu cá vùng Zhytomyr - ni xy ra v x súng.

Theo Th trng Ni v Ukraine Anton Gerashchenko, v x súng xy ra ti vùng Zhytomyr vào rng sáng khi ch mt h cu ti ây tn công 8 khách i câu n t th ô Kiev. Trc ó, sau khi ã ung ru, gia ch nhà và 2 trong s các v khách ã xy ra cãi vã. S vic lên n nh im khi ch nhà - vn là mt th sn chuyên nghip - ã ly súng trng và bn vào nhng ngi này. Sau ó, i tng ã x súng vào 5 v khách còn li ang ng. V khách cui cùng may mn chy thoát vào làng báo cnh sát. Các nn nhân u trong khong t 30-50 tui.

Hin c quan chc nng ã bt gi hung th và ngi này có th phi nhn mc án tù chung thân./.

Theo TTXVN

T kha:
Bnh lun ca bn v bi vit...

captcha